Vitvaror – Från skrotåtervinning till återbruk

När frysen går sönder är det många som även byter ut den fullt fungerande kylen. Den har tidigare hamnat bland vitvarorna på återvinningscentralen och gått till skrotåtervinning. Inte nu längre. I ett samarbete mellan Elkretsen, NSR och Begagnade vitvaror kan nu den enes skrot bli den andres skatt.

Vitvaror faller under producentansvaret, det vill säga att det är producenterna som ska se till att varorna återvinns. När det gäller vitvaror är det Elkretsen som ansvarar för återvinningen. Tidigare har vitvaror samlats in på återvinningscentralen och sedan hämtats upp av Elkretsen som lämnat dem vidare till skrotåtervinning. Nu har NSR ett projekt tillsammans med Elkretsen och Begagnade vitvaror. Det innebär att Begagnade vitvaror tittar igenom och tar med sig de vitvaror som är hela och kan återanvändas till sin butik. Där fixar de till dem, reparerar det som behövs och säljer dem sedan som begagnade varor.

Den enes skrot är den andres skatt!

______

Den 17 – 25 november 2018 pågår kampanjen Europa Minskar Avfallet. Ett EU-projekt som ägt rum årligen sista veckan i november sedan 2009. I Sverige är det Avfall Sverige som är nationell samordnare och under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Länge Leve Prylen har deltagit i kampanjen på olika sätt genom åren. I år har vi valt att ta upp tre olika exempel på hur det regionala avfallsbolaget NSR AB har förflyttat olika fraktioner uppåt i avfallstrappan.