Lastpallar – Från energiåtervinning till återbruk

Lastpallar har blivit ett väldigt populärt inslag i återbruksvärlden de senaste åren. Det görs bord, sängar, soffor, hyllor och allt möjligt fint av dem. Nu har NSR tagit det hela ett steg längre och lastpallarna återanvänds precis som de är, till precis det de skapats för.

Tidigare har de lastpallar som samlats in på återvinningscentralerna sorterats i träåtervinning. De har därefter krossats och gått till energiåtervinning. Sedan en tid tillbaka finns det nu en egen fraktion för lastpallar, så att de separeras från träåtervinningen direkt på återvinningscentralerna. En samarbetspartner hämtar sedan pallarna och de återanvänds precis som de är.

Återbruk när det är som bäst!

______

Den 17 – 25 november 2018 pågår kampanjen Europa Minskar Avfallet. Ett EU-projekt som ägt rum årligen sista veckan i november sedan 2009. I Sverige är det Avfall Sverige som är nationell samordnare och under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Länge Leve Prylen har deltagit i kampanjen på olika sätt genom åren. I år har vi valt att ta upp tre olika exempel på hur det regionala avfallsbolaget NSR AB har förflyttat olika fraktioner uppåt i avfallstrappan.