OM LÄNGE LEVE PRYLEN

Varje dag slutar mängder med prylar sina liv på återvinningscentralen, ofta i onödan och för att sedan ersättas av nya prylar. Länge leve prylen är en uppmaning för att minska prylsvinnet och låta prylar få längre liv.

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att återvinna, men vi är också världsbäst på att skapa avfall. Om alla hade levt som vi européer gör hade det krävts resurser från tre jordklot. Länge leve prylen är en kampanj som syftar till att inspirera och informera om hur saker och ting kan hålla längre och slippa hamna på återvinningscentralen. Så kan vi tillsammans minska avfallsmängderna i nordvästra Skåne. Länge leve prylen är ett samarbete mellan LSR, NSR och Nårab och startade 2015 som en del av Europa Minska Avfallet.

Varför arbetar tre avfallsbolag med att minska avfallet?

Tillsammans har vi som mål att minska avfallsmängderna i vår region – från jättemycket sopor till skitlite år 2020. Sverige ligger i framkant vad gäller återvinning och energiutvinning, endast 1-2 % avfall deponeras idag. Men ett problem kvarstår – avfallsmängderna ökar. Prognoser pekar på att avfallsmängderna i befintlig takt ökar från 10 miljoner ton avfall per år, till hissnande 15 miljoner ton år 2020. Det håller inte i längden.

Sveriges sätt att hantera avfall utgår från EU:s avfallstrappa – en prioritering för avfallshantering. Det bästa sättet är att förhindra att sopor uppstår överhuvudtaget. Därefter kommer återanvändning, återvinning, energiutvinning och sist deponering.

Och vad är Europa Minskar Avfallet?

Länge leve prylen lanseras under EU:s officiella vecka för avfallsminimering; Europa Minskar Avfallet 2015. Syftet med kampanjen är att uppmuntra till insatser, stora som små, i kampen mot de ökade avfallsmängderna. Tillsammans kan vi göra skillnad. I Sverige är det branschorganisationen Avfall Sverige som leder insatsen.

Om LSR, NSR och Nårab

LSR, NSR och Nårab är tre kommunala avfallsbolag som jobbar med avfallshantering, återvinning och avfallsminimering i 11 kommuner, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.. Tillsammans verkar vi för en hållbar avfallshantering i en region med 330 000 människor.