OM LÄNGE LEVE PRYLEN

Varje dag slutar mängder med prylar sina liv på återvinningscentralen, ofta i onödan och för att sedan ersättas av nya prylar. Länge leve prylen är en uppmaning för att minska prylsvinnet och låta prylar få längre liv.

Vi svenskar är bland de bästa i världen på att återvinna, men vi är också världsbäst på att skapa avfall. Om alla hade levt som vi européer gör hade det krävts resurser från tre jordklot. Länge leve prylen var en kampanj som syftade till att inspirera och informera om hur saker och ting kan hålla längre och slippa hamna på återvinningscentralen. Så att vi tillsammans kan minska avfallsmängderna i nordvästra Skåne. Länge leve prylen startades av de tre avfallsbolagen LSR, NSR och Nårab 2015 som en del av Europa Minska Avfallet. Idag drivs sidan vidare av NSR.

Varför arbetar NSR med att minska avfallet?

Sverige ligger i framkant vad gäller återvinning och energiutvinning, endast 1-2 % avfall deponeras idag. Men ett problem kvarstår – avfallsmängderna ökar. Prognoser pekar på att avfallsmängderna i befintlig takt ökar från 10 miljoner ton avfall per år, till hissnande 15 miljoner ton år 2020. Det håller inte i längden.

Sveriges sätt att hantera avfall utgår från EU:s avfallstrappa – en prioritering för avfallshantering. Det bästa sättet är att förhindra att sopor uppstår överhuvudtaget. Därefter kommer återanvändning, återvinning, energiutvinning och sist deponering.

Och vad är Europa Minskar Avfallet?

Länge leve prylen lanserades under EU:s officiella vecka för avfallsminimering; Europa Minskar Avfallet 2015. Syftet med kampanjen var att uppmuntra till insatser, stora som små, i kampen mot de ökade avfallsmängderna. Tillsammans kan vi göra skillnad. I Sverige är det branschorganisationen Avfall Sverige som leder insatsen.

Om NSR

NSR är ett kommunalt avfallsbolag som jobbar med avfallshantering, återvinning och avfallsminimering i 6 kommuner; Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle.