Gör om, gör nytt, gör bättre

På sportlovsveckan, vecka 8, öppnar årets upplaga av återbruksutställningen på Fredriksdals friluftsmuseum upp för allmänheten. Årets tema är Gör om, gör nytt, gör bättre och fokus ligger på återbruk och minskning av avfall. Så ta med barnen och bli miljösmart på sportlovet!

Återbruksutställningen är ett årligen återkommande arrangemang som Miljöverkstaden i Helsingborgs stad gör för årskurs 3. På utställningen får man exempelvis veta hur man kan motverka matsvinn och vad säsongspyramiden är för något. Man får också lära sig om textilproduktionens negativa miljöpåverkan och får tips på hur man kan minimera sina klädinköp. Utställningen ger också en historisk inblick i olika materialslag – på 40-talet fanns till exempel inga engångsprodukter i plast eller förpackningar med komplicerade sammansättningar. Slutligen sätts även kretsloppet under lupp. Hur påverkas miljön av det konsumtionsbeteende som finns idag och hur skulle världen kunna se ut om vi minimerar vårt avfall?

Utställningens fyra stationer bjuder på aktiviteter och handfasta tips för såväl barn som vuxen. På invigningen den 5 februari fanns NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad och Sophjälten på plats för att klippa bandet. På sportlovet får ni dock vara era egna sophjältar.

Utställningen finns i Prästgården på Fredriksdals friluftsmuseum och är öppen för allmänheten under vecka 8, kl. 11-16.