Fem filmer på temat hållbar konsumtion

I helgen drog kampanjen Europa Minskar Avfallet igång. Kampanjen, som pågår mellan 18-26 november, har i år temat ”Reuse and repair: Give it a new life!”. Länge Leve Prylen har deltagit i kampanjen flera gånger tidigare och i år är inget undantag!

För att nå ut med Länge Leve Prylens budskap under denna kampanj har vi tagit fram 5 korta filmer på temat hållbar konsumtion. Vi vill uppmärksamma våra konsumtionsvanor och inspirera till att konsumera smartare. För det räcker inte med att man lämnar sina prylar till återbruk istället för att slänga dem om man direkt efter åker och köper nya prylar någon annanstans. För att vi ska minska avfallsmängderna måste vi alla göra smartare val, bland annat genom att förlänga livet på våra prylar. En insats som passar perfekt in på årets tema!

Filmerna kommer att komma ut efterhand under vecka 47 och de har olika teman baserat på steg ur konsumtionshierarkin:  #1 – Våga köp second hand, #2 – Reparera mera, #3 – Dela, låna, hyra, #4 – Gör om och #5 – Njut av det du har. Alla med samma budskap; att vi måste konsumera smartare!

Du hittar filmerna, tillsammans med tips på hur du kan konsumera smartare, här på Länge Leve Prylens hemsida. Den första filmen hittar du här.

_______

Europa Minskar Avfallet är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Avfall Sverige är nationell samordnare. Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Här kan du läsa mer om projektet.