Europa Minskar Avfallet 2018

Den 17 – 25 november 2018 pågår kampanjen Europa Minskar Avfallet. Ett EU-projekt som ägt rum årligen sista veckan i november sedan 2009. I Sverige är det Avfall Sverige som är nationell samordnare och under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Länge Leve Prylen har deltagit i kampanjen på olika sätt genom åren. I år har vi valt att ta upp tre olika exempel på hur det regionala avfallsbolaget NSR AB har förflyttat olika fraktioner uppåt i avfallstrappan.

Håll utkik efter inläggen i nästa vecka!