Böcker – Från energiåtervinning till materialåtervinning

Böcker har länge varit en delad fråga när det kommer till återvinning. Bokstavligt talat. Pärmen har i de flesta fall behövts separeras från sidorna. Men inte nu längre, nu kan du sortera hela boken i en egen fraktion på återvinningscentralen.

Tidigare har böcker med hårda pärmar behövts delas upp vid återvinning, pärmen har sedan sorterats som restavfall och sidorna som tidningar. Många orkar eller klarar inte av att separera böcker med hård pärm och därför har hela boken slängts i restavfall. Böcker med mjuka pärmar har kunnat sorteras direkt i tidningar. Tidningarna har sedan gått till materialåtervinning och restavfallet till energiåtervinning. Nu finns det en egen fraktion till böcker på återvinningscentralen, med både hårda och mjuka pärmar, som går till materialåtervinning. Därmed blir det enklare att sortera allt i samma fraktion.

Miljövinsterna vid pappersåtervinning är stora. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten. Sju böcker för priset av en!

______

Den 17 – 25 november 2018 pågår kampanjen Europa Minskar Avfallet. Ett EU-projekt som ägt rum årligen sista veckan i november sedan 2009. I Sverige är det Avfall Sverige som är nationell samordnare och under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och minska halterna av farliga ämnen i avfallet. Länge Leve Prylen har deltagit i kampanjen på olika sätt genom åren. I år har vi valt att ta upp tre olika exempel på hur det regionala avfallsbolaget NSR AB har förflyttat olika fraktioner uppåt i avfallstrappan.